Beschermingsbewind Gelderland

Beschermingsbewind Gelderland

e-mail: info@beschermingsbewindgelderland.nl
telefoon: 085-0700060
postadres: postbus 2021, 6802 CA, Arnhem

Spreekuur, afspraak en intake:
ma t/m do 10.00-12.00 (via telefoon)

Inloggen Mijn Onview

» Video 'Wat komt er kijken bij bewindvoering?'
» Brochure 'curatele, bewind en mentorschap'
» Datalek melden
» Nibud

Voor doorverwijzers is er informatie op aanvraag (via e-mail)

» Privacyverklaring
» Klachtenreglement

Wat is beschermingsbewind?

Soms zijn mensen niet in staat om hun financiële zaken zelf te regelen. Dat kan komen omdat zij dat nooit geleerd hebben, dementerend zijn of een beperking of een verslaving hebben. Een bewindvoerder neemt dan alle financiële beslissingen van u over. Zo’n bewindvoerder mag u zelf een kiezen. Als de Rechtbank het met uw keuze eens is wordt deze bewindvoerder benoemd.

Wat doet de bewindvoerder?

Vanaf het moment dat de Rechtbank uw bewindvoerder heeft benoemd maakt deze voor u alle financiële beslissingen. De bewindvoerder betaalt van uw inkomsten zoals salaris of uitkering uw rekeningen en uw leefgeld. Daarnaast doet de bewindvoerder ònder andere uw belastingaangifte. Alle financiële beslissingen worden gemaakt op basis van de mogelijkheden binnen uw dossier, Beschermingsbewind Gelderland verstrekt geen enkele vorm van krediet en verleent geen voorschotten.

Hoe het werkt

  1. U heeft een intake gesprek met de beschermingsbewindvoerder.
  2. Wanneer u besluit verder te gaan vult u samen het aanvraagformulier in voor de Rechtbank.
  3. Een aantal weken later wordt u uitgenodigd bij de Rechtbank. De rechter wil dan van u horen waarom het bewind nodig is. Als de rechter het met u eens is geeft hij/zij een beschikking af waarin staat dat u onder bewind bent gesteld. Met deze beschikking kan de bewindvoerder aan de slag.
  4. Uw bewindvoerder heeft alle financiële gegevens van u nodig. Dat zijn bijvoorbeeld bankafschriften, bewijzen van schulden, verzekeringsbewijzen en polissen.
  5. Met de beschikking van de Rechtbank zal de bewindvoerder twee bankrekeningen voor u openen. Op de "beheerrekening" komen alle inkomsten binnen en worden alle uitgaven van gedaan. U krijgt zelf een bankpas van uw "leefgeldrekening". Al uw andere bankrekeningen die u (eventueel) had worden opgeheven.

Wat betekent Beschermingsbewind Gelderland voor u?

  • persoonlijk contact
  • 24/7 inzicht in je situatie
  • een eigen bankrekening op naam

Lucht en vrijheid

Het budgetplan

De bewindvoerder maakt een budgetplan. Hierin staan al uw inkomsten en uitgaven. Als u meer maandelijkse kosten heeft dan inkomsten wordt hier als eerste aan gewerkt. De bewindvoerder zal zoveel mogelijk samen met u bepalen wat de noodzakelijke uitgaven zijn en welke uitgaven niet meer gedaan kunnen worden.

Leefgeld

Het leefgeld dat u op uw eigen nieuwe bankrekening ontvangt is alleen bedoeld voor de dagelijkse boodschappen. Alle andere rekeningen worden door uw bewindvoerder betaald vanuit de beheerrekening. Nadat alle rekeningen zijn betaald en er voldoende is gespaard en gereserveerd blijft er een bedrag over voor uw leefgeld. Het hangt dus van uw inkomen en lasten af hoeveel leefgeld u krijgt. Meestal is dit € 50,- tot € 70,- per week. Wanneer u meer kosten heeft dan inkomsten krijgt u vanzelfsprekend wel leefgeld maar dan het minimaal noodzakelijke.

Sparen en reserveren

Als het binnen uw budget past spaart de bewindvoerder voor u. Er wordt altijd eerst gespaard voor het eigen risico van de ziektekostenverzekering.